7/24 Sipariş

Hızlı Teslimat

çiçek malzemeci

Madde 1) Taraflar
Satıcı:
Çiçek Malzemeci
Adres: Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yan Yol No:31\A Üsküdar /İstanbul
Telefon: (0216) 344 13 43 - (0530) 349 77 58
E-Posta adresi: info@cicekmalzemeci.com
Tüketici:
Ad:
Adres:
Telefon:
E-Posta adresi:


Madde 2) Konu
İş bu sözleşme, www.cicekmalzemeci.com internet sitesinden aşağıda özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir.


Madde 3) Ürün ve Sipariş Bilgileri
Ürünün adı:
Ürünün adeti:
Ürünün KDV dahil fiyatı:
Teslimat ulaşım fiyatı:
Ödeme Şekli:

Madde 4) Fatura ve Teslimat Bilgileri
Fatura Adresi:
Faturadaki Unvan:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:

Madde 5) Genel Şartlar
18 yaşından küçük bireyler www.cicekmalzemeci.com internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda onay vererek, 18 yaşından büyük olduğunu onaylamış olur. Satıcı, www.cicekmalzemeci.com internet sitesinde oluşabilecek sistemden kaynaklanan fiyat ve ürün içeriği hatalarından sorumlu değildir.

Satıcı, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

Tüketici, www.cicekmalzemeci.com'dan alışveriş yaptığında, bunun sadece kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur. Tüketici, bu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait özellikler, ürünlerin vergiler dahilindeki fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini onaylamış olur.

Ürün bedeli herhangi bir sebepten dolayı ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, Satıcı tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, Satıcı'nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir. Tüketici, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 1 hafta içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda Satıcı'nın siparişi iptal edeceğini onaylar.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Tüketici'ye ait kredi kartının, Tüketici'nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Tüketici'nin kendisine teslim edilmiş olması durumunda ürünün 3 gün içinde Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur.


Madde 6) Satıcı'nın Yükümlülükleri
Satıcı tüketicinin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Kargo firmasının, ürünü Tüketici'ye teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Tüketici'ye teslim edilememesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Siparişi verilen ürünün, teslimat adresindeki alıcı tarafından teslimatının kabul edilmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Tüketiciye eşit kalite ve fiyatta ürün önererek tedarik edebilir.

Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin tedariği mümkün olmayabilir. Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Tüketici'ye bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde Tüketici'ye iade eder.

Tüketici, sipariş verdiği ürünün kendisine veya Teslimat Adresi olarak belirttiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı'ya cicekmalzemeci.com sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Satıcı, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

Tüketici ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak Satıcı'ya göndermekle yükümlüdür. Fatura aslı gönderilmeyen ürünlerin KDV'si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren Tüketici'den kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren Tüketici'ye aittir.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli Tüketici'ye iade edilir.


Madde 7) Yetkili Mahkemeler
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici'nin veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda Tüketici iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Satıcı:
Çiçek Malzemeci
Tüketici:
Tarih:

Sepet